Outplacement

Better Life Coach Outplacement Begeleiding - Tijd voor verandering

Wat is outplacement?

Wat onderscheidt Better Life Coach van andere outplacementbureau’s?

Better Life Coach outplacement is een professionele activiteit van W8 Solutions bv, die als outplacementbureau Certo gecertificeerd is.

Bij de meeste outplacementbureau’s worden ontslagen medewerkers vrijwel altijd in groepssessies begeleid. Hierdoor is er vaak te weinig aandacht voor het individu, voor specifieke talenten en competenties. Better Life Coach doet outplacement vrijwel uitsluitend via individuele sessies. Net als bij loopbaancoaching focus ik op de sterktes van elke persoon, samen bepalen we van daaruit de meest geschikte functies en sectoren, en begeleid ik de medewerker persoonlijk bij elke stap in het sollicitatieproces. Ik ben trouwens ook actief als life coach, waardoor persoonlijke belemmeringen van mensen opgelost kunnen worden. Ik volgde tevens een opleiding rouwverwerking na jobverlies.

Better Life Coach is gespecialiseerd in outplacement voor middle en senior management, kaderpersoneel, professionals, directieleden. Ik was immers meer dan 30 jaar lang zelf actief als sales manager, commercieel manager, country manager, general manager en ondernemer. Bovendien ken ik de arbeidsmarkt zeer goed, via mijn voormalige functie als commercieel directeur bij een grote uitzendgroep, en via mijn opleiding als loopbaan- en outplacement coach

Better Life Coach Wim Agsteribbe - Coach Regio Gent

Hoe verloopt outplacement bij Better Life Coach?

We werken in vijf stappen aan je re-integratie op de arbeidsmarkt:

01.
Kennismaking en steun bij ontslag

Ontslag raakt mensen soms diep. Tijdens een kennismakingsgesprek staan we stil bij de emoties die het ontslag bij je oproept. We bekijken samen de redenen van het ontslag en bespreken je verwachtingen van outplacement. Daarna stellen we een programma op om je te begeleiden.

02.
Persoonlijke en professionele situatie

In een volgende stap luisteren we naar je persoonlijke geschiedenis. We leren je beter kennen zodat we onze aanpak op jou kunnen afstemmen. We staan stil bij je studiekeuzes en werkervaring.

03.
Profiel in kaart brengen

In een derde stap brengen we samen je competenties, kernkwaliteiten, drijfveren, waarden, wensen en expertise in kaart. Van daaruit kunnen we verder op zoek naar een geschikte job en werkomgeving.

04.
Loopbaanperspectieven en opmaken loopbaanplan

We vertalen je profiel naar soorten jobs, organisatievormen, sectoren en rollen die bij jou passen. Ook onderzoeken we of je netwerk je kan helpen bij het vinden van een nieuwe job. Misschien is een extra opleiding wel interessant? Ook daarbij staan we stil. We verkennen samen de arbeidsmarkt.

05.
5. Begeleiding van je zoektocht naar een nieuwe job

Heb je een nieuwe job op het oog? Dan helpen we je graag bij het opstellen, updaten of verfijnen van je cv en motivatiebrief. Je krijgt van ons tips over personal branding (jezelf promoten). Als je dat wil bereiden we samen het jobinterview voor en bekijken we wat nodig is om vlot te kunnen starten in je nieuwe job.

Better-Life-Coach-Outplacement-Begeleiding-Hulp-bij-jouw-cv

Is outplacement wettelijk verplicht?

In sommige gevallen is outplacement verplicht, maar het kan ook zijn dat je werkgever je voorstelt om op vrijwillige basis een outplacement-traject te volgen.

Wettelijk verplicht outplacement:

Binnen het wettelijk kader duurt een outplacement-traject maximaal 1 jaar of 60 begeleidingsuren.

Outplacement wegens medische overmacht duurt maximaal 3 maanden of 30 begeleidingsuren.

Vrijwillig outplacement:

In een aantal situaties kan de werkgever in overleg met de werknemer voorstellen om op vrijwillige basis een outplacement-traject te volgen. Hiervoor maken we een persoonlijk plan op in samenspraak met het bedrijf.

Wil je meer info over niet-wettelijk verplicht outplacement? Neem contact met mij op.

Goed om te weten:

Better Life Coach put uit een jarenlange expertise in uiteenlopende HR-domeinen: aanwerving, talentontwikkeling, talent management, leiderschap en change management.

Iedereen die outplacement volgt bij ons kan rekenen op een persoonlijke en respectvolle aanpak.

Wat kost een outplacementbegeleiding?

Als werkgever betaal je 1/12de van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van je werknemer, met een minimum van 1800 euro en een maximum van 5500 euro. Werkte je werknemer deeltijds? Dan worden de maxima en minima proportioneel verminderd.

Je hebt wel het recht om 4 weken in te houden op de verbrekingsvergoeding van je werknemer.

Better Life Coach Outplacement Begeleiding - Hulp bij vinden van een nieuwe job

Graag een kennismakingsgesprek?

Tijdens een gratis en vrijblijvend gesprekje via telefoon of video, maken we even kennis. Jij kan mij vertellen wat je anders zou willen zien in je leven, werk of persoon, ik leg je dan uit hoe ik jou daarbij kan coachen.

Als het klikt, plannen we meteen een eerste coachingsessie in.